302 Rainbow, Ha Noi+123 -777- 456 - 789 Mon - Sat: 07:00 - 17:00 /

Departments

Doktorumuzu Ne Zaman Arayalım ?

Enfeksiyon, kemoterapi portuna sahip olmanın en sık rastlanan komplikasyonu(%3-4) olduğ...

Nasıl Çıkarılır ?

Siz ve onkoloğunuz tedaviniz sonlandığında, kemoterapi portuna ihtiyaç duymadığınızdan ...

Tıkanmanın önlenmesi

Porttaki pıhtılaşma nadirde olsa görülebilir, deneyimli kemoterapi hemş...

Enfeksiyonlardan Korunma

Kemoterapi alan hastalarımızın çoğunun immünsüprese olması enfeksiyon ...

Port Kateter Olası Riskler

• Cerrahi girişim riski: Kemoterapi portu takılmasının nadiren görü...